Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Giúp mình về thuật toán sinh với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2016
  Bài viết
  1

  Mặc định Giúp mình về thuật toán sinh với

  mình có đoạn chương trình này mà khi chạy không in ra màn hình được ai giúp mình sửa với ạ

  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  int B[100];

  int NamCS() {
  if (B[1]==0) return 0;
  return 1;
  }
  int SoNT(int a) {
  if (a<2) return 0;
  if (a==2) return 1;
  for(int i=2;i<=sqrt(a);i++)
  if (a%i==0) return 0;
  return 1;
  }

  void KhoiTao() {
  for(int i=1;i<=5;i++)
  B[i]=0;
  }
  void Xuat() {
  for (int i=1;i<=5;i++) cout<<B[i]<<" ";
  cout<<"\n";
  }
  int stop = 0;
  void SinhTiep() {
  int i=5;
  while(i>0&&B[i]==9) {
  B[i]=0;
  i--;
  }
  if (i==0) stop=1;
  else B[i]++;
  }
  void SinhLienTiep() {

  int a;
  while(!stop) {
  a=SoNT();
  if (NamCS() && SoNT(a))
  Xuat();
  SinhTiep();
  }
  }
  int main()
  {
  KhoiTao();
  SinhLienTiep();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,887

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi buihongquanpro Xem bài viết
  mình có đoạn chương trình này mà khi chạy không in ra màn hình được ai giúp mình sửa với ạ (...)
  biên dịch có lỗi không mà đòi chạy !
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<math.h>
  3. using namespace std;
  4. int B[100];
  5.  
  6. int NamCS() {
  7.     if (B[1]==0) return 0;
  8.     return 1;
  9. }
  10. int SoNT(int a) {
  11.     if (a<2) return 0;
  12.     if (a==2) return 1;
  13.     for(int i=2;i<=sqrt(a);i++)
  14.     if (a%i==0) return 0;
  15.     return 1;
  16. }
  17.  
  18. void KhoiTao() {
  19.     for(int i=1;i<=5;i++)
  20.         B[i]=0;
  21. }
  22. void Xuat() {
  23.     for (int i=1;i<=5;i++) cout<<B[i]<<"   ";
  24.     cout<<"\n";
  25. }
  26. int stop = 0;
  27. void SinhTiep() {
  28.     int i=5;
  29.     while(i>0&&B[i]==9) {
  30.         B[i]=0;
  31.         i--;   
  32.     }
  33.     if (i==0) stop=1;
  34.     else B[i]++;   
  35. }
  36. void SinhLienTiep() {
  37.    
  38.     int a;
  39.     while(!stop) {
  40.         a=SoNT(); //gọi hàm ở đâu ?
  41.         if (NamCS() && SoNT(a))
  42.         Xuat();
  43.         SinhTiep();
  44.     }  
  45. }
  46. int main()
  47. {
  48.     KhoiTao();
  49.     SinhLienTiep();
  50. }

  dòng 10:
  int SoNT(int a)

  dòng 40:
  a=SoNT(); //gọi hàm ở đâu ?

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn