Các anh chị có biết sách nào dạy c/c++ tương đối đầy đủ (bằng tiếng việt vì em mù ngoại ngữ :P) thì cho em xin cái tên sách với ạ
Hay là link website dạy c/c++ nào tốt thì cho em xin link
Em có tìm link trên mạng rồi, nhưng hầu như tác giả chỉ làm đến phần con trỏ là bỏ, không thấy làm nữa T_T
Thanks trước ạ.