Topic này ko liên quan tới C mn thông cảm
Cho mình hỏi máy mình ở chỗ icon card mạng chỗ đồng hồ, mình sử dụng mạng dây. nó cứ bị nháy liên tục ! -> wifi -> ! -> wifi, một lúc là lại bình thường xong một lục lại bị. ai biết nó bị sao giúp mk vớiClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		111.PNG
Lần xem:	7
Size:		3.3 KB
ID:		64330