Em muốn hỏi là làm sao để tạo một cái nút có thể check update trong c# qua link google drive(P/S:Em lên search google mà toàn cần phải có tài khoản ftp trong khi đó nhà lại ko có điều kiện )