Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: em bị Lỗi bad image khi cài đặt hook !!! , ai biết lỗi này sửa thế nào không ạ !!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2018
  Bài viết
  2

  Mặc định em bị Lỗi bad image khi cài đặt hook !!! , ai biết lỗi này sửa thế nào không ạ !!!!

  em install hook bằng hàm SetWindowsHookEx()
  em có 2 file : 1 file main và 1 file dll

  code file main :
  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  HHOOK hookHandle;
  HOOKPROC hkprcSysMsg;
  HINSTANCE hinsDLL;
  LRESULT CALLBACK FillKeyboard(int nCode,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
  int main(){
  hinsDLL = LoadLibrary(TEXT("D:/Knight/LT/Script/hookt.dll"));
  hkprcSysMsg = (HOOKPROC)GetProcAddress(hinsDLL,"FillKeyboard");
  hookHandle = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL,hkprcSysMsg,hinsDL L,0);
  if (hookHandle == NULL)
  {
  cout <<"error"<< endl;
  }
  }

  code file dll :
  #include <windows.h>

  //vùng nhớ dùng chung, chứa biến handle của Hook
  #pragma data_seg("SHARED_DATA")
  HHOOK hGlobalHook = NULL;
  #pragma data_seg()

  //hàm lọc sự kiện nhấn phím
  __declspec(dllexport) LRESULT CALLBACK FillKeyboard(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  //nếu sự kiện là nhấn phím và mã phím là Enter
  if ((nCode == HC_ACTION) && (wParam == 13))
  {
  MessageBox(0, "sonhn say hello ", "Hello", 0);
  return 1;
  }

  //gọi Filter Function kế tiếp trong chuỗi các Filter Function
  return CallNextHookEx(hGlobalHook, nCode, wParam, lParam);
  }

  //hàm ấn định biến hGlobalHook tại vùng nhớ dùng chung
  __declspec(dllexport) void SetGlobalHookHandle(HHOOK hHook)
  {
  hGlobalHook = hHook;
  }
  khi em thực thi file exe thì bị báo lỗi :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	2
Size:		8.3 KB
ID:		64448
  ai biết cách khắc phục không ạ , em xin cảm ơn anh chị ạ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,100

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi oneonea Xem bài viết
  em install hook bằng hàm SetWindowsHookEx()
  em có 2 file : 1 file main và 1 file dll ...
  Lâu, ôn lại xi xem nó thế nào.

  code file main :
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. HHOOK hookHandle;
  7. HOOKPROC hkprcSysMsg;
  8. HINSTANCE hinsDLL;
  9. LRESULT CALLBACK FillKeyboard(int nCode,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
  10.  
  11. int main(){
  12.     hinsDLL = LoadLibrary(TEXT("D:/Knight/LT/Script/hookt.dll"));
  13.     hkprcSysMsg = (HOOKPROC)GetProcAddress(hinsDLL,"FillKeyboard");
  14.     hookHandle = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL,hkprcSysMsg,hinsDLL,0);
  15.     if (hookHandle == NULL)
  16.     {
  17.         cout <<"error"<< endl;
  18.     }
  19. }

  biên dịch, chạy thử:


  code file dll :
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2.  
  3. //vùng nhớ dùng chung, chứa biến handle của Hook
  4. #pragma data_seg("SHARED_DATA")
  5. HHOOK   hGlobalHook = NULL;
  6. #pragma data_seg()
  7.  
  8. //hàm lọc sự kiện nhấn phím
  9. __declspec(dllexport) LRESULT CALLBACK FillKeyboard(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  10. {
  11.     //nếu sự kiện là nhấn phím và mã phím là Enter
  12.     if ((nCode == HC_ACTION) && (wParam == 13))
  13.     {
  14.         MessageBox(0, "sonhn say hello :)", "Hello", 0);
  15.         return 1;
  16.     }
  17.  
  18.     //gọi Filter Function kế tiếp trong chuỗi các Filter Function
  19.     return CallNextHookEx(hGlobalHook, nCode, wParam, lParam);
  20. }
  21.  
  22. //hàm ấn định biến hGlobalHook tại vùng nhớ dùng chung
  23. __declspec(dllexport) void SetGlobalHookHandle(HHOOK hHook)
  24. {
  25.    hGlobalHook = hHook;
  26. }

  không biết bạn biên dịch thế nào, bằng cái chi, tôi thử cách này, có thay đổi
  hinsDLL = LoadLibrary(TEXT("D:/Knight/LT/Script/hookt.dll"));
  thành
  hinsDLL = LoadLibrary(TEXT("hookt.dll")); //đặt chung cùng thư mục biên dịch, chạy thử.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2018
  Bài viết
  2

  dạ em cảm ơn anh !!!

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn