Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
Muốn dùng phao thi, vi phim hay sao mà đưa cái hình bé tẹo thế !


Một vấn đề rất tế nhị, khái niệm về scope, khi nào public, khi nào internal, khi nào private là quan trọng trong OOP

Cứ làm như #8: hoàn thiện nó bằng solution / project
Quan niệm của tôi, làm được, làm đúng trước khi làm đẹp

Nói thêm ở #5 em đưa 2 khái niệm xung đột nhau: ToUpper & ToLower nó sẽ hoạt động thế nào khi cả hai cùng được chọn ?
xin lỗi bác về vấn đề hình ảnh, em sẽ cố gắng khắc phục ạ.
vấn đề scope là gì ạ? em hơi chậm tiêu nên bác có thể nói cụ thể hơn và chỉ ra những lỗi sai mà em cần khắc phục được không ạ?
#5, cảm ơn bác, lúc đưa ra ví dụ minh họa em chưa suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc như bác