Diều .. hâu bắt gà, bạn đã thấy chưa?

để xảy ra bức xúc trong dư luận về sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, hội đồng thẩm định và tác giả.

https://thanhnien.vn/giao-duc/bo-gd-dt-nhan-trach-nhiem-de-xay-ra-buc-xuc-ve-bo-sach-canh-dieu-1296009.html
...
..
.