Thế mà bấy lâu nay mình đinh ninh là nó chạy đa hệ điều hành chứ:(
Xem ở đây thì biết Get started with the .NET Framework
Cái note đầu tiên của trang đó nói

Note
The .NET Framework is available on Windows systems only. You can use .NET Core to run apps on Windows, MacOS, and Linux.

Có ai từng thử qua .NET Core rồi xin cho ý kiến