mất gốc là bắt đầu lại từ đầu ak,nghe mà nổi cả da gà,bởi vậy dã bắt đầu thì phải thật kiên trì,cố gắng và phải dành thời gian nhất định chứ không là rất dễ chán và từ bỏ liền à,trước kia mình cũng vậy đó,nghĩ lại mà thấy nổi cả da gà