Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi button và textbox trong web? mong các anh chị em giúp đỡ ạ!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2016
  Bài viết
  2

  Unhappy Lỗi button và textbox trong web? mong các anh chị em giúp đỡ ạ!

  Tình hình em đang code giỏ hàng nhưng mấy trang web khác thì vẫn chạy bình thường, đến web này thì bị lỗi mà không rõ nguyên nhân, nên nhờ các anh chị em cao tay giúp em với, em mới vào ngành nên còn kém lắm ạ
  1/ Các nút button trong web bị tê liệt, click và mà không thấy chạy gì cả, mò trên mạng nước ngoài thì nó hướng dẫn thêm UseSubmitBehavior="false" vào button thì hoạt động.
  2/ Nhưng khi button chạy xử lý sự kiện code behind thì các ô textbox lại bị lỗi, dạng như không thấy textbox nên nó bỏ qua và chạy thẳng xuống insert thẳng vào cơ sở dữ liệu luôn, mặc dù em đã code kiểm tra trước khi insert. code em như sau:
  file .aspx - <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" UseSubmitBehavior="false" OnClick="Button1_Click" />
  file .aspx.cs
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string tennguoinhan, diachinhan, dienthoainhan;
  tennguoinhan = TextBoxhoten.Text;
  diachinhan = TextBoxdiachi.Text;
  dienthoainhan = TextBoxsdt.Text;
  Int32 TongThanhTien = Int32.Parse(lbtongtien.Text);
  if (TextBoxhoten.Text == null || TextBoxdiachi.Text == null || TextBoxsdt.Text == null)
  {
  Response.Write("<script>alert('Tất cả thông tin phải được nhập! >.<!...')</script>");
  }
  else
  {
  string s = "insert into DDH(IDKH,NgayDatHang, NgayGiaoHang, TenNguoiNhan, DiaChiNguoiNhan, SDTNN, TriGia, DaGiaoHang) values(0,'" + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy - HH:mm:ss") + "','" + DateTime.Now.ToString("MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") + "',N'" + tennguoinhan + "',N'" + diachinhan + "','" + dienthoainhan + "'," + TongThanhTien + ",0)";
  XuLyDuLieu.thuchienlenh(s);
  //Lấy SoDH vừa nhập sau cùng
  s = "select max(SoDH) from DDH where IDKH=" + IDKH;
  string SoHD = XuLyDuLieu.Getdata(s);
  DataTable dt = new DataTable();
  dt = (DataTable)Session["GioHang"];
  int soluong, dongia, thanhtien;
  string masp;
  for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
  {
  masp = (dt.Rows[i]["IDSP"].ToString());
  soluong = int.Parse(dt.Rows[i]["SoLuong"].ToString());
  dongia = int.Parse(dt.Rows[i]["giaban"].ToString());
  thanhtien = int.Parse(dt.Rows[i]["ThanhTien"].ToString());
  s = "insert into CHITIETHOADON(SoDH, IDSP, SoLuongsp, DonGia, ThanhTien) values(" + SoHD + ",'" + masp + "'," + soluong + "," + dongia + "," + thanhtien + ")";
  XuLyDuLieu.thuchienlenh(s);
  }
  Session["GioHang"] = null;
  Response.Redirect("~/xac-nhan-gio-hang-web.html");
  }
  }

  Mong Anh chị em chỉ giáo và khắc phúc giúp em ạ. mong sự hỗ trợ sớm từ các anh chị ạ.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Nơi ở
  Nơi ở của quỷ
  Bài viết
  2

  Chào bạn xuanduyvak!

  Hình như trong code của bạn có lỗi:

  Insert into DDH(IDKH,NgayDatHang, NgayGiaoHang, TenNguoiNhan, DiaChiNguoiNhan, SDTNN, TriGia, DaGiaoHang)
  Values(0,'" + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy - HH:mm:ss") + "','" + DateTime.Now.ToString("MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") + "',N'" + tennguoinhan + "',N'" + diachinhan + "','" + dienthoainhan + "'," + TongThanhTien + ",0)";
  Ngay chỗ " + TongThanhTien + " bạn thiếu dấu '
  Phải là , '" + TongThanhTien + "'

  Nếu trong code XuLyDuLieu.thuchienlenh(s); của bạn có lệnh try catch thì nó sẽ không báo lỗi chỗ này.
  Mình cũng là newmem nên có thể mình nhìn sai. Nếu không giúp gì được cho bạn thì cho mình xin lỗi nha!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn