Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Findnum c++ spoj

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2018
  Bài viết
  1

  Question Findnum c++ spoj

  FINDNUM - Tìm số
  Giới hạn
  Thời gian: 0.2s
  Bộ nhớ: 1536MB
  Mã nguồn: 50000 bytes
  Cho trước một số n. Hãy tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng n ước.

  Dữ liệu vào
  - Một số nguyên n duy nhất (1 ≤ n ≤ 1000).

  Dữ liệu ra
  - Số nguyên dương nhỏ nhất (không vượt quá 10 18 ) có đúng n ước.
  (Biết rằng kết quả của các test luôn nằm trong giới hạn của đề)

  Ví dụ
  Input:
  4

  Output:
  6
  (Giới hạn: 50% số test có n ≤ 250)

  Cái này quy hoạch động thì full rồi, nhưng mình muốn làm đệ quy! Nhưng thử mãi thì mới có 30đ mong các pro tìm hiểu.
  My code::

  Code:
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  
  long long res=100000000000000000,n,i,x,np=0;
  long long P[100000];
  
  void DQ(long long n, long long x, long long i)
  {
    if (1==n) {res=min(res,x); return;}
    for (int k=2;k<=n;k++)
    {
      if (n%k==0) 
      {
        long long y=pow(P[i],k-1);
        x*=y;
        DQ(n/k,x,i+1);
        x/=y;
      }
    }
  }
  int main()
  {
    cin>>n;
    for (int i=2;i<=100000;i++)
    {
      bool kt=true;
      for (int j=2;j*j<=i;j++)
        if (i%j==0)
        {
         kt=false; break;
        }
      if (kt)
      {
       np++; P[np]=i;
      }
    }
    DQ(n,1,1);
    cout<<res;
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,549

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quangduyluu123 Xem bài viết
  FINDNUM - Tìm số
  Giới hạn
  Thời gian: 0.2s
  Bộ nhớ: 1536MB
  Mã nguồn: 50000 bytes
  Cho trước một số n. Hãy tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng n ước.

  Dữ liệu vào
  - Một số nguyên n duy nhất (1 ≤ n ≤ 1000).

  Dữ liệu ra
  - Số nguyên dương nhỏ nhất (không vượt quá 10 18 ) có đúng n ước.
  (Biết rằng kết quả của các test luôn nằm trong giới hạn của đề)

  Ví dụ
  Input:
  4

  Output:
  6
  (Giới hạn: 50% số test có n ≤ 250)

  Cái này quy hoạch động thì full rồi, nhưng mình muốn làm đệ quy! Nhưng thử mãi thì mới có 30đ mong các pro tìm hiểu.
  My code::
  đang cần tốc độ, mà chọn phương án đệ quy thì cầm chắc đội sổ.

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <math.h>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. long long res=100000000000000000,n,i,x,np=0;
  6. long long P[100000];
  7.  
  8. void DQ(long long n, long long x, long long i)
  9. {
  10.     if (1==n) {res=min(res,x); return;}
  11.     for (int k=2;k<=n;k++)
  12.     {
  13.         if (n%k==0)
  14.         {
  15.             long long y=pow(P[i],k-1);
  16.             x*=y;
  17.             DQ(n/k,x,i+1);
  18.             x/=y;
  19.         }
  20.     }
  21. }
  22. int main()
  23. {
  24.     cin>>n;
  25.     for (int i=2;i<=100000;i++)
  26.     {
  27.         bool kt=true;
  28.         for (int j=2;j*j<=i;j++)
  29.            if (i%j==0)
  30.            {
  31.               kt=false; break;
  32.            }
  33.         if (kt)
  34.         {
  35.           np++; P[np]=i;
  36.         }
  37.     }
  38.     DQ(n,1,1);
  39.     cout<<res;
  40. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn