Xin lỗi chủ đề tài VnMine001. Luồng việc đang phát sinh rác, buộc lòng tôi phải đóng.