Văn hóa "Ngại" nhiều khi làm cho hội thảo không được thành công như mong đợi
Với phương châm "Setup nhanh vào tranh hội thảo" Chat channel là một xu hướng giúp hội thảo tăng tương tác
Trong khi diễn giả trình bài vấn đề của mình các câu hỏi của đọc giả liên tục bơm vào màn hình chat
vừa tiết kiệm thời gian hỏi vừa giúp diễn giả nói sâu về vấn đề quan tâm hơn
Có chuẩn bị sẵn câu trả lời (hệ thống tự trả lời), hoặc người xem khác giả lời giúp diễn giả
Đặt tính không cần đăng ký tài khoản, giảm rườm rà phức tạp
CMCN 4.0 ai cũng có thiết bị di động nếu không biết tận dụng hết thì sẽ không thể phát huy được tính thần khởi nghiệp
-Tính năng trao đổi, chia sẻ file
-Chat Channel làm trung gian tất cả các thiết bị kết nối lại được hết (Andoid, IOS,Window, và tương lai con cháu của các nền tảng)hi hi hi
Nói chung mình gà lắm chủ yếu là chém gió, có gì anh em bỏ qua, vui là chính

Cú pháp lệnh
>clear:
xóa màn hình chat
>title:nội dung
Thay đổi tiêu đề, chủ đề
>en:từ tiếng việt
dịch từ ra tiếng anh
>vn: từ tiếng Anh
dịch ra tiếng Việt
>name: tên người
đổi tên người chat hiện tại
>open: tên tiêu đề, chủ đề
mở thêm cửa sổ chat con
>kick: tên người dùng
mời rời khỏi hội thảo
>câu hỏi?
(có dấu chấm hỏi ở cuối là tra từ)
>an: câu trả lời
mình có thể cập nhật câu trả lời vào hệ thống với câu mới hỏi
>sound: file nhạc mp3
tất cả máy trong Chat sẽ phát đoạn nhạc này

Cài đặt:
Cài đặt

Xem Demo

Data tu dien