Xin chào các bạn,
Cây nhà lá vườn mình có tập tành viết 1 ứng dụng nhỏ cho phép chia sẻ dữ liệu và làm việc nhóm
Gồm chat chit vào chia sẻ File

Trên phần mềm đó còn nhiều tính năng hay nữa để các bạn nghiên cứu thêm

Cài đặt:
Cài đặt

Xem Demo


Tạo Local Cloud với 3 bước

1.Tải ứng dụng TATA tại http://xdoan.com/setup
2.Tạo shotcut từ ứng dụng
3. Click Chuột phải từ Shotcut Sau đó mở Properties và thêm đoạn dưới đây ở mục Target
VD:
......Tata.exe" run SetPath() ServerAndOpen()