Tôi muốn lấy dữ liệu real time của web http://stockprice.vn/v5.0.0/a/mix.html, các nội dung như hình sau :
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		page.jpg
Lần xem:	1
Size:		47.2 KB
ID:		65363
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		detail.jpg
Lần xem:	4
Size:		132.5 KB
ID:		65364
Mong các bạn giúp đỡ, cám ơn