Hiện tại mình muốn code gửi:
Mã thẻ + SĐT + Captcha từ địa chỉ http://naptien.vinaphone.com.vn/Home/AddCard thì làm như thế nào vậy mọi người

Sài thư viện hoặc phương thức nào để giải quyết: Hiện tại mình live header nó thì truyền có 3 tham số mà mình truyền thì nó báo captcha sai từ locahost trên visua mình truyền qua
Pro hỗ trợ e với

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 19-10-2018 lúc 10:52 PM - - -

Các pro vào hỗ trợ mình với :(