EM CÓ ĐỀ BÀI THẾ NÀY MỌI NGƯỜI GIÚP EM HƯỚNG LÀM VỚI Ạ.
VIẾT TRÊN NỀN CONSOLE.
EM CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
Xét chương trình quản lý thư viện gồm các chức năng sau:
1. Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm sách (mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá sách). Có
hai loại sách: sách tiếng Việt và sách Ngoại văn (có thêm ISBN).
2. Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm đọc giả.
3. Lập phiếu mượn/trả sách. Mỗi quyển sách được mượn tối đa 7 ngày (kể cả thứ 7, chủ
nhật)
4. Liệt kê danh sách đọc giả đang mượn sách quá hạn và số tiền phạt mà đọc giả đó sẽ
phải đóng. Biết tiền phạt được tính như sau:
a. Sách tiếng Việt sẽ bị phạt 10000 đồng/ngày trễ hạn
b. Sách Ngoại văn sẽ bị phạt 20000 đồng/ngày trễ hạn
Hãy viết chương trình cho phép thực hiện các chức năng trên với giao diện Console như bên
dưới. Sau khi người dùng chọn 1 chức năng, chương trình thực hiện chức năng đó và tiếp tục
quay lại hiển thị lại danh sách các chức năng để người dùng thực hiện chức năng khác nữa.
--- CHUONG TRINH QUAN LY THU VIEN ---
Danh sach cac chuc nang:
1. Them sach
2. Xoa sach
3. Sua sach
4. Tim kiem sach
5. Them doc gia
6. Xoa doc gia
7. Sua doc gia
8. Tim kiem doc gia
9. Lap phieu muon sach
10. Lap phieu tra sach
11. Liet ke danh sach muon sach tre han
0. Thoat
Vui long chon chuc nang can thuc hien: ​1