Đồng hồ âm dương lịch - lịch vạn niên - code bằng ngôn ngữ C: https://youtu.be/YtY9wmtHjTc

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 25-10-2018 lúc 06:19 PM - - -

Các bạn góp ý vào diễn đàn hoặc vào email lamdinhbao2015@gmail.com.
Thanks you all!