Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: tạo mảng kí tự

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2018
  Bài viết
  20

  Mặc định tạo mảng kí tự

  mọi người cho em hỏi chút
  bây giờ mình nhập vào 1 danh sách họ và tên. Sau đó muốn in ra 1 mảng chứa kí tự đầu tiên trong tên của mỗi người thì làm thế nào ạ
  em cảm ơn ạ
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  24

  bạn viết trên nền tảng C hay C ++

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 25-10-2018 lúc 07:40 PM - - -

  mình đã code theo những gì bạn diễn tả bạn có thể tham khảo qua:
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  
  struct hoten
  {
  char hoten[150];	
  };
  main()
  {
  	
  	int n,k=0,i,j;
  	char tg[100];
  	hoten ht[100];
  	printf("nhap so luong :");
  	scanf("%d",&n);
  	for( i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("nhap ten thu %d :",i+1);
  		fflush(stdin);
  		gets(ht[i].hoten);
  	}
  	for(i=0;i<n;i++ )
  	{
  		
  		for(j=strlen(ht[i].hoten)-1;ht[i].hoten[j]!=' ';j--)
  		{
  			if(ht[i].hoten[j]!=' ' && ht[i].hoten[j-1]==' ' || ht[i].hoten[j]!=' ' )
  			{
  				tg[k]=ht[i].hoten[j];
  				
  			}
  			
  		
  		}
  		k++;
  	}
  	printf("chu cai dau cua cac ten vua nhap la: ");
  	for(i=0;i<strlen(tg);i++)
  	{
  		printf("%c ",tg[i]);
  		if(tg[i+1]!=NULL)
  		{
  			printf(",");
  		}
  		
  	}
  	
  	
  }
  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 25-10-2018 lúc 08:08 PM - - -

  gửi thêm bạn phiên bản bằng c++ cho bạn đỡ phải ngồi sửa lại :
  Code:
  #include<iostream>
  #include<cstring>
  using namespace std;
  typedef struct 
  {
  char hoten[150];	
  }hoten;
  main()
  {
  	
  	int n,k=0,i,j;
  	char tg[100];
  	hoten ht[100];
  cout<<"nhap so luong :";
  cin>>n;
  	for( i=0;i<n;i++)
  	{
  	        cout<<"nhap ten thu "<<(i+1)<<":" ;
  			cin.ignore(1);
  		    cin.getline(ht[i].hoten,150);
  	}
  	for(i=0;i<n;i++ )
  	{
  		
  		for(j=strlen(ht[i].hoten)-1;ht[i].hoten[j]!=' ';j--)
  		{
  			if(ht[i].hoten[j]!=' ' && ht[i].hoten[j-1]==' ' || ht[i].hoten[j-1]!=NULL )
  			{
  				tg[k]=ht[i].hoten[j];
  				
  			}
  			
  		
  		}
  		k++;
  	}
  cout<<"chu cai dau cua cac ten vua nhap la: ";
  	for(i=0;i<strlen(tg);i++)
  	{
  	cout<<tg[i]<<"";
  		if(tg[i+1]!=NULL)
  		{
  		cout<<",";
  		}
  		
  	}
  	
  	
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn