Xin chào !
Mọi người có thể tắt bảng đăng nhập vào database SQL khi tạo báo cáo Crystal Reports bằng c# không vậy
Mình Cảm ơn rất nhiều !
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		12345.png
Lần xem:	6
Size:		15.1 KB
ID:		65547