Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Nơi ở
  Sài Gòn
  Bài viết
  0

  Mặc định Mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều C++

  Viết chương trình nhập vào một mảng nguyên 1 chiều a có n phần tử:
  a. Tính tổng các phần tử của mảng a.
  b. Đếm số phần tử âm
  b. Tìm phần tử Max và phần tử Min của mảng.

  Em có làm nhưng chạy không được. Thử đi thử lại vẫn không biết sai ở đâu. Mong các tiền bối xem qua và chỉ giúp

  Code:
  1.	#include<stdio.h>
  2.	typedef int Manga[100];
  3.	void NhapMang(int a[], int &n);
  4.   void XuatMang(int a[], int n);
  5.   int main(int argc, char *argv[])
  6.	{
  7.	  int Manga[100], n, i;
  8.	  printf("\nNhap phan tu cua mang:");
  9.     scanf("%d", &n);
  10.    Nhapmang(Manga,n);
  11.    Xuatmang(manga,n);
  12.      return 0;
  13.   }
  14.	  for(i=0;i<n;i++)
  15.	  {
  16.	     printf("\na[%d]= ",i);
  17.	     scanf("%d",&a[i]);
  18.	  }
  19.	}
  20.	void xem(int a[],int n)
  21.	{
  22.	  int i;
  23.	  printf(" \n Cac phan tu trong mang la:");
  24.	  for(i=0;i<n;i++) printf("%5d",a[i]);
  25.	}
  26.	 
  27.	int tong(int a[],int n)
  28.	{
  29.	  int i,s;
  30.
  31.	  for(i=0,s=0;i<n;i++) s=s+a[i];
  32.	  return s;
  33.	}
  34.	int main()
  35.	{
  36.	  int a[100],n,s;
  37.	  clrscr();
  38.	  printf("Nhap so phan tu cua mang:");
  39.	  scanf(" %d",&n);
  40.	  nhap(a,n);
  41.	  xem(a,n);
  42.	  s=tong(a,n);
  43.	  printf("\nTong cac phan tu trong mang la:%5d",s);
  44.	  getch();
  45.	  return 0;
  46.	}
  47.	int demam (int a[], int n);
  48.	int demam (int a[], int n)
  49.	{
  50.	    int i, dem = 0;
  51.	    for (i=0;i<n;i++)
  52.	    {
  53.	       if (a[i]<0)
  54.	           dem ++;
  55.	    }
  56.	    return dem;
  57.	}
  58.  { 
  59.     int i,n,max,min, chiSoMax, chiSoMin; int a[20];
  60.     printf("\n\tNhap vao so n,toi da la 20: "); 
  61.     scanf("%d",&n);
  62.     for(i=1;i<=n;i++) 
  63.  { 
  64.     printf("\nNhap vao phan tu thu %d: ",i); 
  65.     scanf("%d",&a[i]);
  66.  }
  67.  {
  68.     max=a[1];
  69.     for(i=1;i<=n;i++) 
  70.    { 
  71.    if(max<a[i])
  72.    {
  73.      max=a[i]; 
  74.      chiSoMax= i; // lưu vị trí max
  75.    }
  76.    }
  77.     printf("\nSo lon nhat trong mang la %d dung thu %d",max,chiSoMax); min=a[1]; 
  78.    for(i=1;i<=n;i++)
  79.     { 
  80.     if(min>a[i])
  81.     {
  82.       min=a[i];
  83.       chiSoMin = i; // lưu vị trí min
  84.     }
  85.     } 
  86.     printf("\nSo nho nhat trong mang la %d dung thu %d",min,chiSoMin); 
  87.     } 
  88.     getch(); 
  89.     }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  24

  Bạn nghĩ đoạn code này có thể đặt nó ở ngoài hàm main():
  Code:
   for(i=0;i<n;i++)
  15.	  {
  16.	     printf("\na[%d]= ",i);
  17.	     scanf("%d",&a[i]);
  18.	  }
  19.	}
  Và bạn nghĩ 1 chương trình có thể có hai hàm Main() không

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 28-10-2018 lúc 09:26 AM - - -

  Và cũng có rất nhiều hàm thừa thãi khác
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vimotnguoi : 28-10-2018 lúc 09:18 AM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn