Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi louisblock Xem bài viết
...khi chạy mình k hiểu tại sao mình nhập 2 quyển sách nhưng khi cho hiện lên màn hình chỉ hiện cuốn nhập sau cùng
Hàm hien() làm gì?