Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: HELP!HELP! BT về sắp xếp số nguyên tố lên đầu !!!!!!!!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định HELP!HELP! BT về sắp xếp số nguyên tố lên đầu !!!!!!!!!!

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		44966208_323261334895318_643252626242142208_n.jpg
Lần xem:	12
Size:		58.9 KB
ID:		65576
  các ac giúp e con d và e với . khi sắp xếp e bt là phải đánh dấu sô nguyên r mới sắp xếp đc nhưng lại chả bt viết code kiểu j . E mới học còn nhiều khó khăn mong đc ac giúp đỡ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  543

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi binhthanh Xem bài viết
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		44966208_323261334895318_643252626242142208_n.jpg
Lần xem:	12
Size:		58.9 KB
ID:		65576
  các ac giúp e con d và e với . khi sắp xếp e bt là phải đánh dấu sô nguyên r mới sắp xếp đc nhưng lại chả bt viết code kiểu j . E mới học còn nhiều khó khăn mong đc ac giúp đỡ
  Bài này có 5 câu. Câu bạn đang bí là câu thứ tư. Bạn gửi code 3 câu đầu lên xem nào.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2018
  Bài viết
  0

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  void nhapMang(int a[],int n) {
  for(int i=0;i<n;i++) {
  printf("nhap phan tu a[%d]", i+1);
  scanf("%d", &a[i]);
  }
  }
  void inMang(int a[],int n){
  printf("\nmang =:");
  for(int i=0;i<n;i++) {
  printf("%2d", a[i]);
  }
  }
  void them(int a[],int &n,int x,int k) {
  for(int i=n;i>=k;i--) {
  a[i]=a[i-1];
  }
  a[k]=x;
  n++;
  }
  void xoa(int a[],int &n,int vt) {
  for(int i=vt;i<n;i++) {
  a[i]=a[i+1];
  }
  n--;
  }
  void xoahet(int a[],int &n) {
  for(int i=0;i<n;i++) {
  if(0==a[i])
  {
  xoa(a,n,i);
  i--;
  }
  }
  }
  int main() {
  int n,a[100],i,x,k,vt,t,v=0;
  printf("nhap so phan tu:");scanf("%d",&n);
  nhapMang(a,n);
  inMang(a,n);
  printf("\nnhap k=");scanf("%d",&k);
  printf("\nnhap x=");scanf("%d",&x);
  them(a,n,x,k);
  inMang(a,n);
  printf("\nnhap vi tri can xoa:");
  scanf("%d",&vt);
  xoa(a,n,vt);
  inMang(a,n);
  printf("\nmang sau khi xoa so 0 =");
  xoahet(a,n);
  inMang(a,n);
  return 0;
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  543

  Đây là code của bạn, đã được định dạng.

  Câu thứ hai làm sai rồi. Bạn làm lại đi. Và vui lòng gửi code mới đã được định dạng (bỏ vào tab CODE=C++).

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. //#include<conio.h>
  3.  
  4. void nhapMang(int a[],int n) {
  5.     for(int i=0;i<n;i++) {
  6.         printf("nhap phan tu a[%d]", i+1);
  7.         scanf("%d", &a[i]);
  8.     }
  9. }
  10. void inMang(int a[],int n){
  11.     printf("\nmang =:");
  12.     for(int i=0;i<n;i++) {
  13.         printf("%2d", a[i]);
  14.     }
  15. }
  16.  
  17. void them(int a[],int &n,int x,int k) {
  18.     for(int i=n;i>=k;i--) {
  19.         a[i]=a[i-1];
  20.     }
  21.     a[k]=x;
  22.     n++;
  23. }
  24. void xoa(int a[],int &n,int vt) {
  25.     for(int i=vt;i<n;i++) {
  26.         a[i]=a[i+1];
  27.     }
  28.     n--;
  29. }
  30.  
  31. void xoahet(int a[],int &n) {
  32.     for(int i=0;i<n;i++) {
  33.         if(0==a[i])
  34.         {
  35.             xoa(a,n,i);
  36.             i--;
  37.         }
  38.     }
  39. }
  40.  
  41. int main() {
  42.     int n,a[100],i,x,k,vt,t,v=0;
  43.     printf("nhap so phan tu:");scanf("%d",&n);
  44.     nhapMang(a,n);
  45.     inMang(a,n);
  46.     printf("\nnhap k=");scanf("%d",&k);
  47.     printf("\nnhap x=");scanf("%d",&x);
  48.     them(a,n,x,k);
  49.     inMang(a,n);
  50.     printf("\nnhap vi tri can xoa:");
  51.     scanf("%d",&vt);
  52.     xoa(a,n,vt);
  53.     inMang(a,n);
  54.     printf("\nmang sau khi xoa so 0 =");
  55.     xoahet(a,n);
  56.     inMang(a,n);
  57.     return 0;
  58. }
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  24

  cho mình hỏi bạn nhập k để làm gì thế
  Code:
  printf("\nnhap k=");scanf("%d",&k);
  trong khi đề bài chỉ yêu cầu bạn nhập x, còn nữa đề bài cũng đâu có câu nào yêu cầu phải xóa 1 số ở vị trí bất kì đâu nhỉ :
  Code:
  printf("\nnhap vi tri can xoa:");
  scanf("%d",&vt);
  xoa(a,n,vt);

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2014
  Nơi ở
  HCM City
  Bài viết
  0

  Mặc định HELP!HELP! BT về sắp xếp số nguyên tố lên đầu !!!!!!!!!!

  Chào binhthanh,

  Mình có cách như thế này theo như câu hỏi thứ 4 (câu d) như sau:

  - Đi qua hết các phần tử của mảng,
  - Kiểm tra xem đó có phải là số nguyên tố không, hàm IsPrime
  - Check. Nếu là số nguyên tố thì chèn nó lên đầu. Tức là cho nó đứng đầu mảng. Index bằng 0. Các phần tử trước nó tăng Index lên 1, sau nó thì giữ nguyên. Nếu không là số nguyên tố thì không làm gì cả.

  Bạn kiểm tra lại xem

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn