Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: sai ở đâu vậy mấy man??

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2018
  Bài viết
  1

  Mặc định sai ở đâu vậy mấy man??

  #include<iostream>

  using namespace std;
  int n; int x[100];

  void init();
  void printout();
  bool isFinal();
  void genNext();
  int main()
  {
  cin >> n;
  init();
  while (!isFinal()) {
  printout();
  genNext();
  }
  printout();
  return 0;
  }
  void init() {
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
  x[i] = 1;
  }
  }
  void printout() {
  cout << n << "=" << x[1];
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
  if (x[i] != 0)
  cout << "+" << x[i];
  }
  cout << endl;
  }
  bool isFinal() {
  if (x[1] == n) return true;
  return false;
  }
  void genNext() {
  int i = n;
  while (x[i] == 0) i--; // tim vi tri dau tien tu ben phai khac 0
  //TH1: x[i]=x[i-1] or x[i]=x[i-1]+1 thi cong x[i] vao x[i-1]
  if (x[i] == x[i - 1] || x[i] == x[i - 1] + 1) {
  x[i - 1] += x[i];
  x[i] = 0;
  }
  //TH2: x[i]>=x[i-1]+2 tang x[i-1] giam x[i] xuong phan tich x[i]=p*x[i-1]+r
  else
  {
  x[i - 1]++; x[i]--;
  int p = x[i] / x[i - 1]; int r = x[i] % x[i - 1];
  for (int j = i; j < i + p; i++) {
  x[j] = x[i - 1];
  }
  x[i + p] = x[i - 1] + r;
  }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  535

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4. int n; int x[100];
  5.  
  6. void init();
  7. void printout();
  8. bool isFinal();
  9. void genNext();
  10.  
  11. int main()
  12. {
  13.     cin >> n;
  14.     init();
  15.     while (!isFinal()) {
  16.         printout();
  17.         genNext();
  18.     }
  19.     printout();
  20.     return 0;
  21. }
  22.  
  23. void init() {
  24.     for (int i = 1; i <= n; i++) {
  25.         x[i] = 1;
  26.     }
  27. }
  28.  
  29. void printout() {
  30.     cout << n << "=" << x[1];
  31.     for (int i = 2; i <= n; i++) {
  32.         if (x[i] != 0)
  33.             cout << "+" << x[i];
  34.     }
  35.     cout << endl;
  36. }
  37.  
  38. bool isFinal() {
  39.     if (x[1] == n) return true;
  40.     return false;
  41. }
  42.  
  43. void genNext() {
  44.     int i = n;
  45.     while (x[i] == 0) i--; // tim vi tri dau tien tu ben phai khac 0
  46.         //TH1: x[i]=x[i-1] or x[i]=x[i-1]+1 thi cong x[i] vao x[i-1]
  47.     if (x[i] == x[i - 1] || x[i] == x[i - 1] + 1) {
  48.         x[i - 1] += x[i];
  49.         x[i] = 0;
  50.     }
  51.     //TH2: x[i]>=x[i-1]+2 tang x[i-1] giam x[i] xuong phan tich x[i]=p*x[i-1]+r
  52.     else
  53.     {
  54.         x[i - 1]++; x[i]--;
  55.         int p = x[i] / x[i - 1];
  56.         int r = x[i] % x[i - 1];
  57.         for (int j = i; j < i + p; i++) {
  58.             x[j] = x[i - 1];
  59.         }
  60.         x[i + p] = x[i - 1] + r;
  61.     }
  62. }
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  305

  Sai ở đâu? ở văn phạm.
  mấy là số nhiều, đi với man là số ít.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  535

  ^Đúng vậy.
  Mỗi là 1.
  Đôi là 2.
  Vài là 3.
  Mấy là 4.
  Dăm là 5.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,319

  Thiên tài, người tài nói chung là nhân tai thường ngây ngô, ngớ ngẩn

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn