mọi người ai dùng visual studio c++ cho mình hỏi cách sử dụng với ạ mình có khác nhiều thắc mắc về vs nó có vẻ rất khác với dev-c
mình thấy việc code trên vs phải tạo ra các project khá dài dòng và mình thấy nó có rất nhiều tính năng nhưng chưa thể hiểu hết