Mọi người cho mình hỏi kích thước chuẩn của font chữ dưới dạng pixel với ạ.
vd: chữ các chữ như: a, c, e, o có kích thước cỡ nhỏ nhất dưới dạng pixel là 5x5 chẳng hạn