Chào ace!
Mình thấy trong girdcontrol của đa số phần mềm điều hiện lên phần dòng của girdcontrol trong DEV như hình
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		DEV.png
Lần xem:	6
Size:		365.2 KB
ID:		65813
nhưng mình tìm hoài không thấy nó ở đâu hêt, mong mọi người giúp đỡ