Xin chào tất cả ace!
Mình đang gặp phải vấn đề này: mình có 1 thư mục share từ máy khác, chỉ cho phép 1 user có quyền truy cập cập (hiện mình chỉ cho phép user Admin của máy đó mới vào được).
Nay mình muốn viết 1 chương trình bằng c# để copy từ thư mục đó về, tuy nhiên không biết chứng thực bằng cách nào trong c# để có thể copy file!
Mong các bạn giúp đỡ!
Thanks!