Ac ơi cho em chút em muốn viết 1 form tự động reset lại trang web coccoc hoạc chrome khi con trỏ chuột không di chuyển trong 1 time nhất định (VD 5 phút). A chị cho em xin code hoạc ý tưởng với ạ. Em cảm ơn!
Mục đích để out user ra khi kết không giao dịch

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 15-11-2018 lúc 06:22 PM - - -

Bác nào hỗ trợ em đi