Em chào mọi người,Em là dân điện đang mày mò cái record của sql server tình hình là em muốn chuyển các cột thành hàng trong bảng sau
date tag1 tag2 tag3 tag4 tag5
1/1/2018 value1 value2
thành bảng
Date tagname value
1/1/2018 tag1 value1
1/1/2018 tag2 value2
....
Em quay hoay tìm hiểu pivot với unpivot mà vẫn chưa làm đc.Em mong các bác giúp đỡ em cảm ơn