Ví dụ em có một mấy khách hàng không dùng sql server vậy có kết nối được vào database mà mình đã bỏ vào thư mục debug được không ạ.
Thí dụ như là ứng dụng em có kèm vào đó database rồi giờ em muốn nó kết nối vào đó sử dụng mà điều kiện là máy này không cần cài sql server.