Em là người mới đang mò mẫm học C#, em chỉ biết php cơ bản là chính. Mong các anh chị chỉ bảo cho em với nha.

Thanks all