Mọi người cho e xin ý tưởng giải quyết bài toán sau ạ:

Dựa trên danh sách container nhập cảng trên tàu và lịch giao nhận hàng hóa của khách hàng từ hệ thống hẹn lịch xe tải, xây dựng một lịch biểu phù hợp để bốc xếp container từ tàu vào kho bãi nhằm giảm thiểu các chi phí liên quan khi nhập bãi và xuất bãi.

Input: gồm số hàng, cột và số lượng container
Các ô trong Vessel được đánh số và không trùng nhau. Bãi tạm nhằm giúp vận chuyển đạt yêu cầu (Bãi tạm có thể sử dụng hoặc không).

Warehouse là output bài toán, đảm bảo các phải sắp xếp giảm dân theo các cột (từ dưới lên trên).
Một số hình ảnh minh họa bài toán:

Dưới đây là link: https://drive.google.com/file/d/1MI6u7bSJ6VhYlnqzk864h049Zj6_cstk/view?usp=sharingClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		â.png
Lần xem:	1
Size:		32.1 KB
ID:		66045