Chào các bác
Em có làm cái ứng dụng server - client bằng socket. Vấn đề em đang gặp phải là khi client kết nối đến server thì server sẽ gửi 1 danh sách các giá trị đã có cho client. Em dùng lệnh foreach và socket send để gửi. Nhưng bên client chỉ nhận được dữ liệu của một lần server gửi. Các bác giúp em với. Hình như do thằng server gửi nhanh quá nên thằng client ko kịp nhận hay sao ấy