Chào mọi người, hôm nay mình có làm 1 bài về chuỗi. Cụ thể là trả về 1 chuỗi từ 1 hàm và chuyển chuỗi đó qua hàm khác. E viết code (đại khái) như sau
Code:
void print_out(unsigned char *str);// In ra màn hình
unsigned char *getStr();// đã sử dụng malloc để allocate cho chuỗi

int main(void){
	
	unsigned char *buffer;

	//phần chuơng trình ko liên quan bị lược bỏ	
	buffer = getStr();
	print_out(buffer);
}
E ko biết có lỗi gì xuất hiện ở đây ko. Mong mọi người hướng dẫn. E cám ơn cả nhà đã đọc bài!