Sắp tới ai cũng có smartphone

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng để xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, TP.HCM phải đặt mục tiêu chậm nhất đến 2022 toàn bộ người dân TP sử dụng smartphone (điện thoại thông minh).https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-tp-hcm-phai-dat-muc-tieu-ai-cung-co-smartphone-20190716120918406.htm