Mình cần tìm chỗ học anh văn để hỗ trợ vào công việc. Qua năm mình có ý định nghỉ hơn nửa năm để đi học anh văn, nên mong muốn cần tìm chỗ học tốt, học theo lâu dài luôn. Mình cần lấy lại căn bản và chỉnh sửa phát âm, hồi xưa toàn học ngữ pháp . mong các bạn góp ý mình với , cảm ơn!!!