nếu được bạn có thể tham khảo sự lựa chọn của mình ở trường tiếng anh ILI quận 10.tuy là 1 trường nhỏ thôi nhưng xét về chất lượng mình thấy ổn,và dạy rất có tâm,không phải khen chỉ là do mình cũng từ 1 trung tâm khác qua học,được sự giới thiệu mới biết ,nhưng hài lòng,học phí cũng ok chứ không cao lắm đâu