Spring Framework là một bộ khung ứng dụng và bộ chứa đảo ngược điều khiển cho nền tảng Java. Chức năng tính của bộ khung này có thể áp dụng cho bất kỳ ứng dụng Java nào, tuy vậy, nhiều bản mở rộng dành cho việc xây dựng ứng dụng nền web cũng được phát triển trên nền tảng Java EE.

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		teamvietdev-web-ban-hang-spring-mvc-logo-390x250.jpg
Lần xem:	1
Size:		17.5 KB
ID:		66229

Tuy bộ khung không ấn định lên một cụ thể nào, Spring Framework đã trở nên phổ biến trong cộng đồng Java như một phương án song hành, thay thế, hoặc thậm chí bổ sung cho mô hình Enterprise JavaBeans (EJB). Đây là bộ khung mã nguồn mở.

Để tìm hiểu hơn về Spring MVC thông qua việc xây dựng website bán hàng gồm các phần:

Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Thiết kế giao diện người dùng

Hiển thị danh mục sản phẩm, hiển thị sản phẩm

Giỏ hàng và thanh toán đơn hàng

Xin cám ơn!