- Mình muốn bán những sản phẩm như sau: key Windows, Office, phần mềm diệt virus, VMWare... thì như vậy có được hay không vì trong nội quy không thấy nhắc đến?
- Các bài viết trong chuyên mục "Giới thiệu website, sản phẩm của bạn" có được tự trả lời để đẩy bài viết lên cao được hay không, nếu được thì bao nhiêu lần trong 24 tiếng là hợp lý?