Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: mọi người có thể xem em làm sai đoạn nào không ạ.Vì nó cứ báo lỗi hoài

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  6

  Talking mọi người có thể xem em làm sai đoạn nào không ạ.Vì nó cứ báo lỗi hoài

  /* Danh sach nhan vien */

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>

  #define MAX 50

  void main(void)
  {

  struct nhanvien
  {
  int manv;
  char hoten[30];
  };
  nhanvien nv[MAX 50];
  char ctam[10];
  int i,in;
  printf("Nhap vao so nhan vien: ");
  gets(ctam);
  in = atoi(ctam);

  //Nhap danh sach nhan vien
  for(i = 0; i < in; i++)
  {
  printf("Nhap vao ma nhan vien thu %d: ", i + 1);
  gets(ctam);
  nv[i].manv = atoi(ctam);
  printf("Nhap vao ho ten: ");
  gets(nv[i].hoten);
  }

  //in danh sach nhan vien
  for(i = 0; i < in; i++)
  printf("%5d%s\n", nv[i].manv, nv[i].hoten);
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Em có phân biệt được xi chuẩn (c), xi cộng (c++) với xi thăng (c#) không ?

  Nó bị lỗi cú pháp thôi:

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  6

  em gõ giống vậy mà sao vẫn không dk ạ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  copy and paste cho chính xác, không cần gõ giống chi mất công:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. //#include<conio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4.  
  5. #define MAX 50
  6.  
  7. int main(void){
  8.     struct nhanvien{
  9.         int manv;
  10.         char hoten[30];
  11.     };
  12.     nhanvien nv[MAX];
  13.     char ctam[10];
  14.     int i, in;
  15.     printf("Nhap vao so nhan vien: ");
  16.     gets(ctam);
  17.     in = atoi(ctam);
  18.  
  19.     //Nhap danh sach nhan vien
  20.     for(i = 0; i < in; i++){
  21.         printf("Nhap vao ma nhan vien thu %d: ", i + 1);
  22.         gets(ctam);
  23.         nv[i].manv = atoi(ctam);
  24.         printf("Nhap vao ho ten: ");
  25.         gets(nv[i].hoten);
  26.     }
  27.  
  28.     //in danh sach nhan vien
  29.     for(i = 0; i < in; i++)
  30.     printf("%5d%s\n", nv[i].manv, nv[i].hoten);
  31.     //getch();
  32. }

  lưu ý đây là c thăng (c#)

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  6

  em sài phần mềm codeblocks

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Mặc định mọi người có thể xem em làm sai đoạn nào không ạ.Vì nó cứ báo lỗi hoài

  Thích thì xem #17
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp/page2/

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  6

  dk roi ạ
  thì ra lưu đuôi cpp
  cam on ạ

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  c hay cpp (ext) thì ảnh hưởng chi đến hòa bình thế giới ?


 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Tuy không phải box c/c++ nhưng có thể du di được.

  Bạn có thể cho biết kinh nghiệm thu được: lỗi gì, làm sai đoạn nào không ?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  6

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  //#define MAX 20
  #define MAX 20
  //khai bao prototype
  void input(float fa[][MAX]);
  void output(float fa[][MAX]);
  void add(float fa [][MAX],float fb[][MAX],float fc[][MAX]);
  float max(float fa[][MAX]);

  // khai bao bien cuc bo
  int in;

  //ham tim so lon nhat trong mang 2 chieu
  float max(float fa[][MAX])
  {
  float fmax;
  int i=0;
  int ij=0;
  fmax=fa[0][0]; //cho phan tu dau tien la max
  for(i=0;i<in;in++)
  for( ij=0;ij<in;ij++)
  if(fmax<fa[i][ij]) // neu so dang xet > max
  fmax=fa[i][ij]; //gan so nay cho max
  return fmax; //tra ve ket qua lon nhat
  }

  //ham nhap lieu mang 2 chieu
  void input(float fa[][MAX])
  {
  int i=0;
  int ij=0;
  for(i=0;i<in;i++)
  for(ij=0;ij<in;ij++)
  {
  printf("nhap vao phan tu [%d][%d]:",i,ij);
  scanf("%d",&fa[i,ij]);
  }
  }

  // ham in mang 2 chieu ra man hinh
  void output(float fa[][MAX])
  {
  int i=0;
  int ij=0;
  for(i=0;i<in;i++)
  {
  for( ij=0;ij<in;ij++)
  printf("%5,2f",fa[i][ij]);
  printf("\n");
  }
  }

  //ham cong 2 mang 2 chieu
  void add(float fa [][MAX],float fb[][MAX],float fc[][MAX])
  {
  int i=0;
  int ij=0;
  for(i=0;i<in;i++)
  for(ij=0;ij<in;ij++)
  fc[i][ij]=fa[i][ij]+fb[i][ij];
  }

  void main(void)
  {
  float fa[MAX][MAX],fb[MAX][MAX],fc[MAX][MAX];
  printf("nhap vao cap ma tran:");
  scanf("%d",&in);
  printf("nhap lieu ma tran a:\n");
  input(fa);
  printf("nhap lieu ma tran b:\n");
  input(fb);
  printf("nhap lieu ma tran c:\n");
  input(fc);
  add(fa,fb,fc);
  printf("ma tran a:\n");
  output(fa);
  printf("ma tran b:\n");
  output(fb);
  printf("ma tran c:\n");
  output(fc);
  printf("so lon nhat cua ma tran c la:%5.2f.\n",max(fc));
  getch();
  }


  ah có thể xem bài này hộ em dk không ạ

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn