Chào anh chị. e đang học ở bên nước ngoài. tư duy lập trình còn kém
e có 1 bài tập yêu cầu một phần trong bài là Thực hiện hàm new_xmas_tree (int height), tạo một cây mới độ sâu nhất định.
đây là cái template của mà trường e. E đã copy lại và paste lên đây: http://tpcg.io/JDsOQ7
giải thích thêm là trường e có viết 1 vài hàm như i_rnd(int number) hay d_rnd(double number) để tạo ra 1 số ngẫu nhiên bắt đầu từ 0 -> số nhập .
vì trươngf chạy trên thư viện riêng "base.h" riêng nên 1 số hàm không chạy đc với thư viện thường.
mong nhận đựoc sự giúp đỡ của anh chị ạ. em cảm ơn!
E sẽ rep nhanh nhất có thể các câu hỏi về cái template này ạ.
các phần không có //todo thì là do trường viết sẵn

đây là phần bài đó bằng tiếng anh
a) Implement the new_branch function (Branch * left, Branch * right), which will pass two branches and create a new branch that will have these left and right children. The variable dry should be initialized to false. The element that hangs from a branch is supposed to contain either a star, a candle or a ball. // phần này e cũng viết oy. e nghĩ sẽ phải dùng cho phần b.a chị có thể lứot qua dùm e xem ổn chưa ạ
b) Implement the function new_xmas_tree (int height), which creates a new tree created with a certain depth.
đây là phần mô tả băng hình ảnh : Tiefe nghĩa là độ sâu (tiefe = depth).
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Bildschirmfoto 2018-12-27 um 23.00.36.jpg
Lần xem:	0
Size:		29.2 KB
ID:		66676