Mọi ng cho em hỏi sao chạy cl.exe nó lại hiện ra thông báo "application was unable to start correctly 0xc000007b". Nhưng khi em vào adm64 chạy cl.exe lại được. Phần mềm em đang chạy nó chỉ vào VC/bin/cl.exe thôi nên toàn bị lỗi này ko biết sửa ra sao. Các cao nhân có cách nào ko?