Khi nào thì dùng pin_ptr, mình đọc 2 bài này và không hiểu gì luôn, một bài thì nói dùng, một bài nói không cần dùng
Native pointers in managed class https://stackoverflow.com/questions/16933728/native-pointers-in-managed-class
Mixing Managed and Native Types in C++ / CLI https://www.google.com/amp/s/www.technical-recipes.com/2012/mixing-managed-and-native-types-in-c-cli/amp/
Hiện giờ mình không có máy tính nên không test được, nhưng mình thiên về bên không cần dùng
Mong mọi người test dùm mình và có giải đáp