Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Lấy dữ liệu từ vòng lặp for để tính toán

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2019
  Bài viết
  7

  Mặc định Lấy dữ liệu từ vòng lặp for để tính toán

  Mình đang viết 1 chương trình tính toán đơn giản và muốn lấy kết quả trong các vòng lặp for ra để ính mà không biết làm thế nào? Mọi người chỉ mình với ạ!!!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  177

  Đề bài cụ thể hoặc đoạn code cụ thể để mọi người còn biết bạn muốn hỏi cái gì.
  ​anhnt2810@gmail.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2019
  Bài viết
  7

  double m, n, pej, pm, a, b1, c1, b2, c2, b3, c3, b4, c4, i, j, k, cxn1, cxn2, cxn3, cxn4, pm1, pm2, pm3, pm4;


  if (textBoxm.Text == "" || textBoxn.Text == "" || textBoxp.Text == "") { lbpm.Text = "Pe = ???"; MessageBox.Show("Bạn chưa nhập đủ dữ liệu!", "Thông báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); }
  else
  {
  m = Convert.ToDouble(textBoxm.Text);
  pej = Convert.ToDouble(textBoxp.Text);
  n = Convert.ToDouble(textBoxn.Text);

  a = 1;
  for (i = 1; i <= n; i++) a = a * i;
  b1 = 1;
  for (j = 1; j <= m; j++) b1 = b1 * j;
  c1 = 1;
  for (k = 1; k <= n - m; k++) c1 = c1 * k;
  cxn1 = a / (b1*c1);
  pm1 = cxn1 * (Math.Pow (pej, m)) * (Math.Pow((1 - pej), (n-m)));

  if (n - m - 1 <= 0) cxn2 = 0;
  else
  {
  b2 = 1;
  for (j = 1; j <= m + 1; j++) b2 = b2 * j;
  c2 = 1;
  for (k = 1; k <= n - m - 1; k++) c2 = c2 * k;
  cxn2 = a / (b2 * c2);
  pm2 = cxn2 * (Math.Pow(pej, m + 1)) * (Math.Pow((1 - pej), n - m - 1));
  }
  b3 = 1;
  for (j = 1; j <= m + 2; j++) b3 = b3 * j;
  c3 = 1;
  for (k = 1; k <= n - m - 2; k++) c3 = c3 * k;
  cxn3 = a / (b3 * c3);
  pm3 = cxn3 * (Math.Pow(pej, m + 2)) * (Math.Pow((1 - pej), n - m - 2));

  b4 = 1;
  for (j = 1; j <= m + 3; j++) b4 = b4 * j;
  c4 = 1;
  for (k = 1; k <= n - m - 3; k++) c4 = c4 * k;
  cxn4 = a / (b4 * c4);
  pm4 = cxn4 * (Math.Pow(pej, m + 3)) * (Math.Pow((1 - pej), n - m - 3));

  pm = pm1 + pm2 + pm3 + pm4;
  lbpm.Text = "PM = " + Convert.ToString(pm);
  }

  đoạn code của mình thế này ạ!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,552

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Darkux Xem bài viết
  đoạn code của mình thế này ạ!
  Định dạng, đánh số dòng (line numbers) giúp LTV dễ theo dõi cốt kiếc. Du muốn lấy kết quả ở dòng nào đem tới đâu (dòng nào) để tính toán ?

  Visual C# Code:
  1.             double m, n, pej, pm, a, b1, c1, b2, c2, b3, c3, b4, c4, i, j, k, cxn1, cxn2, cxn3, cxn4, pm1, pm2, pm3, pm4;          
  2.  
  3.             if (textBoxm.Text == "" || textBoxn.Text == "" || textBoxp.Text == "") {
  4.                 lbpm.Text = "Pe = ???";
  5.                 MessageBox.Show("Bạn chưa nhập đủ dữ liệu!", "Thông báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
  6.             }
  7.             else
  8.             {
  9.                 m = Convert.ToDouble(textBoxm.Text);
  10.                 pej = Convert.ToDouble(textBoxp.Text);
  11.                 n = Convert.ToDouble(textBoxn.Text);
  12.  
  13.                 a = 1;
  14.                 for (i = 1; i <= n; i++)  a = a * i;
  15.                 b1 = 1;
  16.                 for (j = 1; j <= m; j++) b1 = b1 * j;
  17.                 c1 = 1;
  18.                 for (k = 1; k <= n - m; k++) c1 = c1 * k;
  19.                 cxn1 = a / (b1*c1);
  20.                 pm1 = cxn1 * (Math.Pow (pej, m)) * (Math.Pow((1 - pej), (n-m)));
  21.  
  22.                 if (n - m - 1 <= 0) cxn2 = 0;
  23.                 else
  24.                 {
  25.                     b2 = 1;
  26.                     for (j = 1; j <= m + 1; j++) b2 = b2 * j;
  27.                     c2 = 1;
  28.                     for (k = 1; k <= n - m - 1; k++) c2 = c2 * k;
  29.                     cxn2 = a / (b2 * c2);
  30.                     pm2 = cxn2 * (Math.Pow(pej, m + 1)) * (Math.Pow((1 - pej), n - m - 1));
  31.                 }
  32.                 b3 = 1;
  33.                 for (j = 1; j <= m + 2; j++) b3 = b3 * j;
  34.                 c3 = 1;
  35.                 for (k = 1; k <= n - m - 2; k++) c3 = c3 * k;
  36.                 cxn3 = a / (b3 * c3);
  37.                 pm3 = cxn3 * (Math.Pow(pej, m + 2)) * (Math.Pow((1 - pej), n - m - 2));
  38.  
  39.                 b4 = 1;
  40.                 for (j = 1; j <= m + 3; j++) b4 = b4 * j;
  41.                 c4 = 1;
  42.                 for (k = 1; k <= n - m - 3; k++) c4 = c4 * k;
  43.                 cxn4 = a / (b4 * c4);
  44.                 pm4 = cxn4 * (Math.Pow(pej, m + 3)) * (Math.Pow((1 - pej), n - m - 3));
  45.  
  46.                 pm = pm1 + pm2 + pm3 + pm4;
  47.                 lbpm.Text = "PM = "  + Convert.ToString(pm);
  48.             }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2019
  Bài viết
  7

  Hic, Mình cũng để tự động đánh số code rồi nhưng khi copy nó không copy ra được. mình dùng VB bản 2017 ạ. Mình muốn lấy các giá trị pm1, pm2...ra ạ

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,552

  Mặc định Lấy dữ liệu từ vòng lặp for để tính toán

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Darkux Xem bài viết
  Hic, Mình cũng để tự động đánh số code rồi nhưng khi copy nó không copy ra được. mình dùng VB bản 2017 ạ. Mình muốn lấy các giá trị pm1, pm2...ra ạ
  - VB bản 2017 là cái gì thế, nó giống cốt này không:
  VB Code:
  1. Module Module1
  2.     Sub Main()
  3.         ' This loop goes from 0 to 5.
  4.        For value As Integer = 0 To 5
  5.             ' Exit condition if the value is three.
  6.            If (value = 3) Then
  7.                 Exit For
  8.             End If
  9.             Console.WriteLine(value)
  10.         Next
  11.     End Sub
  12. End Module

  - Số dòng (line numbers) là tùy chọn, không phải là thành phần của code, không cần copy.

  Trên là c xáp (c sharp hay c#). Du muốn lấy các giá trị pm1, pm2... ở dòng nào ?

  Viết cốt nên có chú thích (comments)

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2019
  Bài viết
  7

  Hic, mình lập trình form bằng c# ạ bằng Visual Basic 2017. Ngại quá.
  Các giá trị pm1, pm2 trong các vòng for đều lấy ra tính ở phép toán cuối ngoài vòng for là: pm = pm1 + pm2 + pm3 + pm4;

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,552

  Sao gà mờ thế, Visual Studio có nhiều bản khác nhau, khác với Visual Basic.

  https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  24

  còn chưa biết cái code trên bạn viết trong main hay viết trong event của controls nữa ! trong main thì khai náo mấy cái pm1,pm2,v,v.... là biến cục bộ chắc ổn

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn