Sếp mình đang có nhu cầu tư vấn và phát triển ví bitcoin, ETH trên điện thoại?
đại khái là giá cả và thời gian bao lâu?