Mình mã hóa dữ liệu text bằng key, dùng CryptoJS.RC4 trên nodejs, sau đó trả về dưới C++ đoạn encrypt đó để decrypt, sau khi giải mã trả về kí tự, ko trả về đúng text ban đầu ở trên server @@ Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		a.jpg
Lần xem:	6
Size:		18.1 KB
ID:		66779