Xin chào cả nhà.
em mới học lập trình website asp.net MVC, đang làm đồ án mong mọi người giúp vấn đề sau ạ:
trong phần body em chia làm 2 phần:
- phần bên trái sẽ hiện lịch calendar lên và khi click vào ngày tháng trên lịch thì sẽ view dữ liệu cần tìm lên phần bên phải của body.
Mong mọi người hỗ trợ giúp em.
Em cảm ơn.

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		SinhVienIT.Net---2019-01-10_082711.png
Lần xem:	4
Size:		7.7 KB
ID:		66799