Dear các Anh/Chị,

Mình có làm 1 website bằng asp.net, trong đó có 1 trang download file giống như mediafire. Vấn đề của mình như sau:
Khi vào trang download và download file đầu tiên. Sau đó mở tab khác vào link download để download file tiếp theo, lúc này trang download file thứ 2 cứ load mãi không download được, chỉ khi nào file đầu tiên download xong thì trang download thứ 2 mới chạy được. Nói chung là không thể xử lý download 2 file cùng 1 lúc.

Nhờ các Anh/Chị xem giúp mình vấn đề nằm ở đâu nhé?

Cảm ơn!