Mai, dân được phép giám sát cảnh sát

https://baomoi.com/tu-15-1-2020-nguoi-dan-chinh-thuc-duoc-quay-phim-va-ghi-am-csgt-dang-lam-nhiem-vu/c/33627512.epi